bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Majątek Spółki

Kapitał własny BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

wynosi 5.743.158,90 zł, z czego:

Kapitał udziałowy 3.563.000,00 zł
Kapitał zapasowy 3.012.176,12 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe 361.463,05 zł
Strata netto 1.093.480,27

                           

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka eksploatowała rzeczowy majątek trwały o wartości bilansowej

6.126.473,35 zł, tj. o wartości ewidencyjnej 21.908.460,68 zł i umorzeniu 15.781.987,33 zł.

Wartość osiągniętych przychodów i zysków/strat ze sprzedaży w ostatnich trzech latach wynosiła:

przychody zysk/strata
2016 r. 11.634.682,95 zł + 1.077.102,53 zł
2017 r. 11.992.387,99 zł + 64.437,44 zł
2018 r. 12.316.719,94 zł - 1.093.480,27 złOpublikował: Krzysztof Dziedzic
Publikacja dnia: 17.07.2019
Podpisał: Krzysztof Dziedzic
Dokument z dnia: 15.07.2019
Dokument oglądany razy: 80