bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot Działalności

   Spółka z o.o. "BESKID" - zakład gospodarki odpadami komunalnymi - działa na podstawie umowy z dnia 27.05.1994r. oraz wpisu do rejestru gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku Białej. Spółka z o.o. "BESKID" została utworzona w wyniku porozumienia 18-tu gmin Żywiecczyzny w celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi na ich terenie.

   Spółka w latach 1995 - 1997 wybudowała zakład utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty, składający się z sortowni odpadów komunalnych, składowiska i kompostowni, wykorzystując tanie źródła finansowania - dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.

Od stycznia 1995r. gminy Spółki rozpoczęły realizację przyjętego programu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, tj.:

  • selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
  • selektywną zbiórkę odpadów surowcowych „u źródeł” ich powstawania,
  • zbiórkę odpadów kuchennych w systemie pojemników Schefera,
  • zbiórkę odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterie, lekarstwa, akumulatory itp.
  • usuwanie odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia,
  • usuwanie eternitu pochodzącego z budynków mieszkalnych.Opublikował: Krzysztof Dziedzic
Publikacja dnia: 17.07.2019
Podpisał: Krzysztof Dziedzic
Dokument z dnia: 15.07.2019
Dokument oglądany razy: 114